Intervju med Jonas Eriksson (mp) om Kebnekaise

Riksdagsledamoten Jonas Eriksson (mp) vill göra området där Kebnekaise ligger till en nationalpark. I en motion (2012/13:MJ401) skriver Eriksson att miljön kring Kebnekaise med glaciärer, högalpin fauna och djurliv är exceptionellt i Sverige. Han hänvisar även till Naturvårdsverket som år 2008 tog fram sin senaste nationalparksplan där man kommer till slutsatsen att Kebnekaise bör bli nationalpark. Kebnekaise.net har varit i kontakt med Eriksson för att få veta mer. Läs hela intervjun här.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.